Uitgelicht

Blog

  • Tijdens het jaarlijkse congres van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA houdt de Vereniging van Lectoren een workshop over de maatschappelijke rol van de lector en de bijbehorende rechtspositie. Sprekers zijn Petra Oden, Lector Juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Hanze Hogeschool en Jilles Veenstra van de Federatie van onderwijsvakorganisaties.

  • Vanmiddag is bij de stemmingen in de Tweede Kamer de Wet Bescherming Namen en Graden Hoger Onderwijs aangenomen. Het doel van de wet is o.a. het tegengaan van misbruik van de naam ‘Hogeschool’, ‘Universiteit’, ‘University’ en ‘University of applied sciences’ Het CDA heeft een amendement ingediend om de verantwoordelijkheden van de lector in deze wet vast te leggen. De Vereniging Hogescholen is zeer verheugd dat dit amendement is aangenomen omdat hiermee wordt benadrukt dat de activiteiten van lectoren behoren tot de kerntaak van een hogeschool. De inspanningen die hogescholen en de Vereniging van Lectoren de afgelopen 20 jaar hebben verricht om de lector als spil van het praktijkgericht onderzoek te positioneren, worden hiermee bekrachtigd. Tevens versterkt de verankering van de verantwoordelijkheid van de lector in de wet de transparantie over de functie van de lector richting samenwerkingspartners. De wet moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. 

  • Welkom op de website van de Vereniging van Lectoren! De functie van ‘lector’ is in 2001 ingevoerd in het hbo om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Anders dan universiteiten kent het hbo nog geen lange onderzoekstraditie. Daardoor ontstaan er de nodige uitdagingen die vragen om samenwerking tussen lectoren. Daarom is op 3 december 2014, in bijzijn van Minister van OCW Jet Bussemaker, de Vereniging van Lectoren opgericht.​ Onze missie is het bevorderen van praktijkgericht onderzoek door samenwerking van lectoren. Onze activiteiten richten zich op het bevorderen van kwaliteitsonderzoek, het profileren van praktijkgericht onderzoek en het behartigen van de belangen van de lectoren.

Realisatie: verenigingenweb