U bent hier:

Kalender

Survey m.b.t. verhoging capaciteit praktijkgericht onderzoek

De Vereniging van Lectoren (VvL) is op dit moment bezig een plan rondom de verbetering van onderzoekscapaciteiten in lectoraten door verhoging van de vaardigheden van docentonderzoekers op te stellen. Om dit plan en de daaruit voortkomende acties zo goed mogelijk aan de behoefte van de lectoren te laten aansluiten, heeft de VvL de input van zoveel mogelijk lectoren nodig. Vul daarom de survey in.

2e brainstormsessie verhoging onderzoekskwaliteit van (lectoraats-)onderzoekers

Op 10 juni vindt de 2e brainstormsessie verhoging onderzoekskwaliteit van (lectoraats-)onderzoekers. T.z.t. ontvangen de leden een samenvatting.

Algemene Ledenvergadering

31 maart 2022 om 14.00 uur, algemene ledenvergadering online

1e Kwaliteitskring. Thema: contractuele en juridische positie van lectoren