U bent hier:

Kwaliteitskring

TREED TOE TOT ONZE KERSVERSE VVL-KWALITEITSKRING

Wil jij meedenken over inhoudelijke thema´s die jouw lectoraat, jouw rol als lector of praktijkgericht onderzoek in het algemeen betreffen? Treed dan toe tot onze kersverse VvL-kwaliteitskring!

Op dit moment leunt het VvL-bestuur op haar eigen denkkracht en persoonlijke netwerk als het gaat om het meedenken over actuele thema’s op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Op weg naar een actieve vereniging waarin we snel kunnen schakelen, onze krachten bundelen en onze expertise delen, zijn wij van mening dat een eigen kwaliteitskring onmisbaar is.

Meer denk- en slagkracht

In 2021 hebben diverse VvL-leden meegedacht over de ontwikkeling van de kwalificatietrajecten voor een Basis Kwalificatie Onderzoek (BKZ) en een Senior Kwalificatie Onderzoek (SKZ). Hierbij hebben we volop positieve ervaringen opgedaan met het uitwisselen van verschillende zienswijzen, het delen van uiteenlopende kennis en het wisselen van perspectieven. Deze try-out was voor ons als VvL-bestuur aanleiding om de kennis van VvL-leden structureel in te zetten in de vorm van onze eigen VvL-kwaliteitskring.

Doel van de VvL-kwaliteitskring

De kwaliteitskring heeft tot doel om de gezamenlijke denk- en slagkracht te vergroten door de verschillende invalshoeken op thema’s te belichten en de VvL inhoudelijk meer diepte te geven. Juist door met een frisse blik naar vraagstukken te kijken die in het verlengde van je eigen kennis liggen, kunnen we samen tot zinvolle nieuwe initiatieven, plannen, ideeën en/of input in het landelijke debat komen.

In deze kwaliteitskring is plek voor lectoren die lid zijn van de VvL. Als lid van de kwaliteitskring ben je bereid om op verschillende thema’s inhoudelijk mee te denken en je voor een periode van minimaal 1 jaar aan de kwaliteitskring te committeren.

Werkwijze kwaliteitskring

De kwaliteitskring van lectoren is voor ons als VvL-bestuur een waardevolle kennispool. De kwaliteitskring zal geen structureel overlegorgaan worden dat we regelmatig bij elkaar roepen, maar is een team van lectoren die we inschakelen naar mate er vragen of behoeftes zijn op thema’s die landelijk aangedragen worden en waar we als VvL op willen inspelen. Dat zorgt ervoor dat we vaak op korte termijn een beroep doen op de kwaliteitskring.

De kwaliteitskring zal echter verre van een passief afwachtende groep van lectoren zijn. Als lid van de kwaliteitskring roepen we je juist op om zelf thema’s aan te dragen waar de kwaliteitskring in samenwerking met het bestuur op door kan denken, activiteiten voor kan ontwikkelen of een bepaalde positie in een debat over zou moeten innemen.

Bovendien zullen de leden van de kwaliteitskring ook waar mogelijk worden betrokken in verschillende landelijke initiatieven, waar de VvL als deelnemer en/of voor het geven van input wordt gevraagd.

Meld je nu aan

Wil jij af en toe je kennis, ervaring of mening delen over onderwerpen die jouw functie en het werkveld als lector betreffen? Meld je dan nu aan. Dat kan door een e-mail te sturen naar secretaris@lectoren.nl. Graag ontvangen we in de mail een korte motivatie voor jouw deelname aan de VvL-kwaliteitskring.