Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Lectoren bestaat uit:

Eric van de Luytgaarden (Voorzitter). Lector  Recht in Europa, Recht in de Euregio, Zuyd hogeschool.
Rogier Nijssen (Secretaris). Lector Composiet. Hogeschool Inholland. 

Dr. Jan Jurriëns, lector Sustainable Strategy and Innovation, Expertisecentrum Sustainable Business
Avans Hogeschool Breda (penningmeester)

Daan Andriessen (Vice-voorzitter). Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek, Hogeschool Utrecht.
Portefeuillehouder Bevorderen van kwaliteitsonderzoek & Website.
Christianne de Poot. Lector Forensisch Onderzoek Politieacademie / Hogeschool van Amsterdam.
Portefeuillehouder Public Relations.
Welmoed van der Velde, Jurist en lector van NHL Hogeschool

Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot, lector Hogeschool Rotterdam

   

Gerry Geitz, lector Sustainable PBL Concepts in Higher Education NHL Stenden Hogeschool

 

   
Mariska van der Giessen, als lector International Business en Management in Euregional Perspective
NHL Stenden Hogeschool

Realisatie: verenigingenweb