Over de Vereniging

Sinds 2001 zijn lectoren aangesteld in het hoger beroepsonderwijs om de kloof tussen wetenschappelijke kennis en het werkveld te overbruggen. Nederland is gezegend met universiteiten van wereldniveau, maar veel van de academische kennis bereikt niet het midden- en kleinbedrijf of publieke instellingen. Onder leiding van lectoren wordt tegenwoordig aan alle hogescholen praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door docenten en studenten, met als doel om innovaties in de beroepspraktijk te realiseren. Dit onderzoek is methodisch verantwoord, maatschappelijke relevant en draagt bij aan vernieuwing van het onderwijs. 

Inmiddels zijn er in Nederland bijna 700 lectoren actief. Iedere lector heeft in het verleden moeten vechten voor toegang tot wetenschappelijke literatuur, ondersteuning bij het organiseren van evenementen, en het vinden van de juiste balans tussen wetenschappelijke en professionele publicaties. Hoog tijd dus dat de lectoren elkaar weten te vinden in het slechten van deze barrières, zodat ze hun energie kunnen richten op waardevolle bijdragen aan de innovatiekracht van Nederland.

De missie van de Vereniging van Lectoren is het bevorderen van praktijkgericht onderzoek door samenwerking van lectoren.

Lid kunnen worden: alle zittende, associate en oud-lectoren uit het hbo, zowel van publieke als commerciële instellingen.

De activiteiten van de Vereniging richten zich op drie doelen:

 1. Bevorderen van kwaliteitsonderzoek
  • Bevorderen van synergie en afstemming van werkwijzen
  • Ontwikkelen van onderzoeksmethoden passend bij praktijkgericht onderzoek
  • Ontwikkelen van protocollen, output indicatoren etc. om elkaar te versterken
  • Verzorgen van opleidingsmogelijkheden
  • Organiseren van thema middagen
 2. Belangenbehartiging over:
  • Financiële armslag
  • Verdeling budget onderwijs/onderzoek
  • Arbeidsvoorwaarden
 3. Profilering
  • Verzorgen gezamenlijke PR om het vak van lectoren en van praktijkgericht onderzoek te promoten,
  • Communiceren via een website
  • Organiseren van een aanspreekpunt en uitdragen wat doen we, waarom etc.

Realisatie: verenigingenweb