U bent hier:

Onderzoek Rathenau Instituut

23/08/2023

Op dit moment voert het Rathenau Instituut voor het ministerie van OCW een onderzoek uit naar de knelpunten en belemmeringen die promovendi, (junior) docenten, postdoc-onderzoekers en startende praktijkgericht onderzoekers ervaren in hun loopbaan. De inzichten uit het onderzoek moeten het ministerie helpen om de positie van deze onderzoekers in de toekomst verder te verbeteren.

Wil je mee praten over de knelpunten die starters in het praktijkgericht onderzoek ervaren, meldt je dan aan via:https://lnkd.in/e9N3XkN3.

De focusgroep-gesprekken vinden plaats bij het Rathenau Instituut, Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag, op donderdag 21 september.