U bent hier:

'Meer kansen Met Meertaligheid' wint 3e prijs RAAK-award

02/12/2021

Onlangs won een van onze leden Joana Duarte de derde prijs van de RAAK-awards voor haar onderzoeksproject 3M - Meer kansen Met Meertaligheid. De derde prijs die gepaard gaat met een geldbedrag van €2500,- zorgde voor veel blije gezichten bij de betrokken onderzoekers van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool.

Uit het rapport van de juryleden blijkt dat zij de kennis binnen het onderzoeksproject 3M in de huidige tijd relevant en belangrijk vinden. Zo staat er in het rapport te lezen dat "de groeiende diversiteit en meertaligheid van leerlingen een uitdaging oplevert voor scholen. Vanuit de bestaande kennis in Friesland biedt dit project concrete oplossingen voor een urgent en groter wordend vraagstuk." 

Het onderzoeksproject Meer kansen Met Meertaligheid
Binnen het 3M-project, onder leiding van lector Joana Duarte, ontwikkelden dertig leerkrachten van veertien basisscholen een innovatieve aanpak voor meertalig onderwijs. Deze aanpak biedt zowel een kader voor de waardering en het gebruik van verschillende migrantentalen, als voor een samenhangend gebruik van het Nederlands, het Fries en het Engels.

Joana Duarte: "Het 3M-project is toepasbaar in elke context waar de ambitie bestaat om de talen en culturen van leerlingen een plek te geven in het onderwijs. Dit is in Fryslân belangrijk voor het Fries, maar ook voor kinderen die thuis Arabisch, Spaans of Bildts spreken. De activiteiten die onze leerkrachten hebben ontwikkeld kunnen ook met of in alle andere talen worden uitgevoerd."

Van idee tot uitvoering
Het project leverde een concreet onderwijsmodel op voor inclusief onderwijs, een toolbox met meer dan zeventig meertalige lesactiviteiten voor leerlingen van 4-12 jaar en open source digitale tools die leerkrachten ondersteunen bij de erkenning en het benutten van alle thuistalen van hun leerlingen. De toolbox is openbaar beschikbaar voor alle scholen, binnen en buiten het project. 

Lector Joana Duarte is trots op het eindresultaat en de derde prijs bij de RAAK-Awards. "Deze prachtige erkenning voor het 3M-project zal bijdragen aan meer landelijke bekendheid, zodat we onze kennis over het belang van meertaligheid én toepassingen op het gebied van meertaligheid nog beter kunnen delen met onderwijsinstellingen."

Bijzondere start
Voor de van origine Portugese lector is de prijs extra bijzonder. "Toen ik in 2016 het idee voor het 3M-project ontwikkelde, beheerste ik de Nederlandse en Friese taal nog niet goed genoeg om mijn plan met de juiste woorden uit te leggen. Toch was er direct vertrouwen in mijn onderzoeksproject vanuit de Academie Primair Onderwijs van NHL Stenden hogeschool. Ook werd de meerwaarde van deze kennis voor onze Pabo-studenten gezien. En zoals bij de kinderen op de betrokken scholen ook het geval is, leerde ik zowel Nederlands als Fries tijdens het werken aan dit project."

Meer informatie
Elk jaar reikt het Regieorgaan SIA een prijs uit voor het beste praktijkgericht onderzoek: de RAAK-award. Met de prijs wil Regieorgaan SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven.