VvL ondersteunt bij samenwerking hbo met Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven

belangenbehartiging
Datum: 01 september 2015

Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) levert een bijdrage aan de inhoudelijke ondersteuning van de Tweede Kamer op het terrein van onderzoek en rijksuitgaven en draagt daarmee bij aan de versterking van de controlerende taak van de Kamer. Medewerkers van BOR hebben o.a. een schakelfunctie voor kennis en onderzoek naar de Tweede Kamerleden.

In september 2015 heeft het BOR een kennismaking gehad met het HBO en het praktijkgericht onderzoek. Deze kennismaking kan bijdragen aan een goed beeld van de aard van het praktijkgericht onderzoek en de manier waarop hogescholen een bijdrage kunnen leveren aan het beantwoorden van kennisvragen van het parlement. De VvL heeft aangegeven haar netwerk te willen inzetten als er kennisvragen komen vanuit het BOR.

Realisatie: verenigingenweb