Is de functie associate lector een paard van Troje? Geef jouw mening.

belangenbehartiging
Datum: 08 oktober 2018 t/m 01 november 2019

Is de functie associate lector een paard van Troje? Geef jouw mening.

Het bestuur vraagt haar leden om hun argumenten voor een advies aan een commissie van de Vereniging van Hogescholen over de functieomschrijving van associate lector.

Het bestuur vindt het strategisch van belang om met de leden een sluitende argumentatie te kunnen maken, waarmee de positie van de lector nu en in de toekomst veilig gesteld is. Nu wordt een besluit genomen, waarmee de toekomst van het vak van lector in hoge mate bepaald kan worden, in beperkende mate of juist in ondersteunende mate voor de lector en de organisatie daar omheen.

Het bestuur stelt zichzelf en daarmee de leden de volgende vraag:

Op welke wijze heeft het creëren van de functie van associate lector invloed op de juridische en functionele rechtspositie van de lector?

Enerzijds ziet het bestuur van de Vereniging van Lectoren voordelen, als de lector ondersteuning krijgt voor de dagelijkse werkzaamheden van een collega, die onder de leiding van de lector deeltaken en deelverantwoordelijkheid kan overnemen. Daarbij kan een onderscheid tussen een hoofddocent en een andere functie genaamd associate lector van betekenis worden. Anderzijds ziet het bestuur van de Vereniging van Lectoren nadelen, als de functie van associate lector misbruikt wordt voor het bezuinigen op de functie van lector. Tevens is het de vraag hoe voldoende kwaliteitsborgen gezet kunnen worden om er voor te zorgen dat de lector voldoende kwaliteit in de ondersteuning ontvangt.

Wat gebeurt er met het carrièrepad van de kandidaat lector ten opzichte van de rechtspositie van de benoemde lector als de tussenstap van associate lector wordt geïntroduceerd? Wordt daarmee een paard van Troje binnengehaald, waarbij de opzet niet gericht is op het versoepelen van de loopbaan van gepromoveerde docenten, maar op het verminderen van de kosten van praktijkgericht onderzoek?

Het bestuur van de vereniging van lectoren ontvangt graag argumenten in de context van eigen ervaringen van haar leden: op welke wijze kijk jij als lector tegen de functie van associate lector aan, op welke wijze wordt jouw werk er eenvoudiger of moeilijker door?

Mail je argumenten naar heleen@secretarialservices.nl.

Realisatie: verenigingenweb