Inspraak voor lectoren en onderzoekers

belangenbehartiging
Datum: 08 oktober 2018 t/m 08 oktober 2019

Inspraak voor lectoren en onderzoekers

Hogescholen worden geleid door een College van Bestuur. Deze hebben de wettelijke verplichting om hun beleid te laten toetsen door een medezeggenschap van medewerkers van hogescholen. Op welke wijze worden de belangen van lectoren en onderzoekers vertegenwoordigd?

Voor studenten en medewerkers van Hogescholen is op centraal en op decentraal niveau geregeld dat instemming en advies nodig is op een aantal onderwerpen, voordat een college van bestuur of een directeur van een onderdeel een besluit kunnen nemen en uitvoeren. Voor deelname daarvan worden verkiezingen gehouden.

Onderzoekers op hogescholen hebben specifieke wensen

Op welke wijze worden in die centrale of decentrale medezeggenschap de belangen van de praktijkgerichte onderzoekers ingebracht? Christoph Maria Ravesloot is lector op Hogeschool Rotterdam en gekozen als voorzitter van het Inspraak Orgaan Kenniscentra en centers of Expertise (IOK). Het IOK kan uit zeven personen bestaan, omdat er vijf kenniscentra en twee CoE’s zijn bij Hogeschool Rotterdam.

Omdat de organisatie van deze zeven organisatieonderdelen, plus één achtste ondersteuning KennisCentra (OKC), naast die van de onderwijsinstituten en ondersteunende diensten staat, is een separaat decentrale medezeggenschap ingericht. De zeven leden van het IOK spreken met de directeuren van deze acht onderdelen, via de directeur OKC. Instemmingsrecht is onder andere van toepassing op de begroting voor de kenniscentra, de ondersteunende dienst en de CoE’s. Daarnaast is instemrecht op de benoeming directeuren. Maar er is meer, medezeggenschap van onderzoekers op hogescholen willen invloed op de wijze waarop de nieuwe ethische code wordt ingevoerd, op de wijze waarop onderzoeksdata worden veiliggesteld, invloed op voorzieningen die van belang zijn voor het uitvoeren van onderzoek.

Zorg zelf voor invloed

Het past in de doelstelling van de vereniging van lectoren om leden er op te wijzen dat de positie van lector of van medewerkende onderzoekers niet altijd op de juiste wijze vertegenwoordigd is via een centrale medezeggenschap of via een decentrale medezeggenschap. Het is mogelijk om als lector verkiesbaar te zijn in de rol van vertegenwoordiger van collegaonderzoekers. Daarmee kan invloed verkregen worden om belangen bespreekbaar te maken. Voor lectoren en onderzoekers die in separate organisatieonderdelen werken, is dat mogelijk directer dan voor lectoren en onderzoekers die onderdeel zijn van een onderwijsinstituut.

Oproep om deel te nemen aan medezeggenschap

Verkiesbaar stellen en gekozen worden geeft in ieder geval meer invloed. De Vereniging van Lectoren roept lectoren op om zichzelf of collegaonderzoekers beschikbaar te stellen. Zorg voor invloed op de voorwaarden en randvoorwaarden die binnen de hogeschool nodig zijn om hoogwaardig praktijkgericht onderzoek uit te kunnen voeren ten behoeve van professionalisering van docenten en verbetering en van onderwijs voor studenten.

Voor meer informatie kun je terecht bij de Vereniging van Lectoren.

Realisatie: verenigingenweb