Geen valorisatie maar doorwerking

bevorderen van kwaliteit
Datum: 08 oktober 2018 t/m 08 oktober 2019

Geen valorisatie maar doorwerking

Op 24 september werd het rapport 'Meer waarde met hbo' overhandigd aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs en Bertholt Leeftink, directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken. Het rapport is geschreven door een aantal auteurs uit het hbo in opdracht van de Vereniging Hogescholen. Een van de auteurs was Daan Andriessen, vice-voorzitter van de Vereniging van Lectoren.

Het rapport beschrijft een visie van het hbo op de doorwerking van ons onderzoek naar praktijk en onderwijs en levert zo een bijdrage aan het debat in Nederland over ‘valorisatie’. Aanleiding was de brief van staatssecretaris Dekker van 19 januari 2017 waarin hij betoogt dat het van belang is dat wetenschap impact heeft. Vreemd genoeg wordt in de brief het hbo nauwelijks genoemd. Dit was mede aanleiding voor de Vereniging Hogescholen om een eigen visie te ontwikkelen op de maatschappelijke waardecreatie vanuit kennis in het hbo en hier uitwerking aan te geven. Daarvoor is een ad hoccommissie opgericht bestaande uit bestuurders en lectoren.

Het rapport neemt eerst stelling tegen de termen ‘valorisatie’ en ‘impact’. Beide termen bevestigen een beeld dat je eerst onderzoek doet en dat de maatschappelijke waardecreatie pas daarna komt. Dat beeld past niet bij het hbo. Ons onderzoek kenmerkt zich doordat we al vanaf het allereerste begin van een onderzoek samen met praktijk en onderwijs aan de slag zijn, waarbij er over en weer sprake is van waardecreatie. Het proces werkt vanaf het begin door naar praktijk, onderwijs en onderzoek. Daan Andriessen bracht hiervoor het begrip ‘doorwerking’ in dat hij oppikte in de context van de Politieacademie. Binnen de politiesector worstelt men al jaren met de vraag hoe wetenschappelijk politieonderzoek kan bijdrage aan het politiewerk en voor dat proces hanteert men de term doorwerking. 

Het rapport betoogt dat maatschappelijke waardecreatie door onderzoek tijdens en na onderzoek tot stand komt en dat daarbij de wisselwerking in de driehoek onderzoek, praktijk en onderwijs het belangrijkste is. Hierin zit de unieke toegevoegde waarde van het hbo; er is geen speler in Nederland die dit zo goed kan als wij. De waardecreatie loopt via nieuwe kennis en competenties, interventies en de ontwikkeling van allerlei nieuwe producten en concepten. Wanneer wij ons laten vangen in de lineaire framing van dit vraagstuk die ontstaat door het begrip valorisatie, kunnen wij onze unieke kracht onvoldoende laten zien. Dan komt de nadruk te liggen op aantallen publicaties en producten en niet op de productieve interacties. Daarom is het belangrijk onze eigen term ‘doorwerking’ centraal te stellen.

Het rapport Meer waarde met hbo is hier te downloaden. De KNAW komt binnenkort ook met een visie op valorisatie. Ook daarin zal het concept van productieve interacties een belangrijke rol spelen. Dat is overigens geen toeval. Het hbo was in de KNAW commissie vertegenwoordigd en heeft daarin een grote invloed gehad.

Realisatie: verenigingenweb