Gerry Geitz, nieuw bestuurslid

bevorderen van kwaliteit
Datum: 17 oktober 2017 t/m 31 december 2017

Mijn leven was, is en blijft onderwijs. Ik ga al sinds mijn jonge jaren ‘naar school’, dat is nooit veranderd. Mijn rol in het onderwijs wel. Van leerling, student, docent, naar leidinggevende en onderzoeker, maar in de praktijk nog steeds een lerende.

Als lector bij Stenden Hogeschool heb ik een prachtige onderzoeksopdracht, namelijk het doen van onderzoek naar ons onderwijs. Zeker nu onze hogeschool gaat fuseren met een collega-hogeschool worden mijn onderzoeksopdracht en onderzoeksomgeving alleen maar uitdagender. Er is ruimte en gelegenheid om kritisch te kijken of we dat bereiken wat we beogen, welke interventies we kunnen vormgeven om onze doelen nog beter te bereiken.

En natuurlijk om de vraag te beantwoorden: wat werkt wel, wat werkt niet en waarom wel of niet. Daarmee dragen we bij aan de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs en leren we steeds meer over het onderwijs. Een lectoraatsopdracht die vanzelfsprekend veel gelijkenissen vertoont met vele andere lectoraatsopdrachten in Nederland.

Als lectoren hebben we binnen de verschillende onderzoeksdomeinen een belangrijke rol in het hoger beroepsonderwijs en toch ‘kent’ niet iedereen ons, zijn we voor verschillende stakeholders nog redelijk onzichtbaar. Of anders gezegd, is onze impact nog lang niet altijd zo groot als we die graag zouden zien. De Vereniging van Lectoren is daarom voor alle lectoren in Nederland belangrijk. Ons profiel, onze toegevoegde waarde voor het hoger onderwijs, voor het werkveld, kunnen we gezamenlijk nog sterker neerzetten. De missie van de Vereniging van Lectoren is dan ook niet voor niets: het bevorderen van praktijkgerichtonderzoek door de samenwerking van lectoren. Als bestuurslid draag ik daar dan ook heel graag aan bij!

Gerry Geitz (1965). Lector Sustainable PBL Concepts in Higher Education. NHL Stenden Hogeschool.

Realisatie: verenigingenweb