Mariska van der Giessen, nieuw bestuurslid

bevorderen van kwaliteit
Datum: 17 oktober 2017 t/m 31 december 2017

Voor mij is het hoger beroepsonderwijs een fantastische wereld waarin jonge mensen echt volwassen worden, hun weg vinden in de samenleving en daar actief een bijdrage aan gaan leveren. Ruim vier jaar geleden ben ik met mijn eerste aanstelling als lector International Business en Management in Euregional Perspective (Fontys International Business School, Venlo) deze wereld binnengestapt en ik heb me nog geen dag verveeld. De interactie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk geeft mij iedere dag weer het gevoel dat studenten door mijn bijdrage als lector verder kunnen groeien. Soms misschien nog wel verder dan dat ze zelf voor mogelijk hielden.

Toch is de beroepsgroep van lectoren zowel binnen de hogescholen als ook daarbuiten in het werkveld te weinig bekend. Wat ik zou wensen is dat lectoren als beroepsgroep beter worden begrepen en meer zichtbaar zijn zowel intern binnen de hogescholen als ook extern. Nationaal, maar zeker ook internationaal, waar het verschil tussen een professor en een lector eigenlijk niet bestaat. Lectoren hebben behoefte aan een duidelijk profiel en de Vereniging voor Lectoren kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wanneer duidelijk is wat een lector doet, waar je hem of haar voor in kunt zetten en voor welke doelstellingen de opgebouwde kennis van een lectoraat kan worden gebruikt, dan werkt ook de kennisvalorisatie tussen hogescholen en het werkveld en zouden de Nederlandse lectoren zelfs internationaal een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Daaraan wil ik bijdragen en ik verheug dan ook deel te mogen uitmaken van het bestuur van de VvL.

Mariska van der Giessen (1977), lector Internationaal ondernemen NHL/Stenden, Leeuwarden

 

Realisatie: verenigingenweb