Algemene Ledenvergadering 6 februari 2015

algemene ledenvergaderingen
Locatie: Politieacademie Apeldoorn
Datum: 06 februari 2015

6 februari 2015: 

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkomstwoord voor de heer Leijnse, die vandaag zijn beeld zal geven van praktijkgericht onderzoek.

Met Frans Leijnse in gesprek over profilering van praktijkgericht onderzoek en de rol van lectoren daarin

Prof. dr. Leijnse is hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt aan de Open Universiteit in Heerlen. Tussen 1998 en 2004 was hij voorzitter van de HBO-Raad. Hij is de geestelijk vader van de lectoren. De heer Leijnse geeft een heldere uiteenzetting over zijn visie op praktijkgericht onderzoek. Hij ijvert voor een duidelijke profilering met focus en massa. Zie universiteiten in jaren 60, toen onderwijs daar leidend was. Sindsdien is er een inhaal slag gerealiseerd. Hij beveelt ons aan om structuur aan te brengen, gebruik promovendi. Maximaal 25% van tijd van lectoren in onderwijs taken, inclusief begeleiding afstudeerders. Hij haalt ook de situatie in de VS aan. In de VS zijn undergraduate colleges gescheiden van masters. Betekent dat niet dat we masters los moeten laten van de bachelor opleidingen? Bij universiteiten productieve botsing tussen managers en hoogleraren. Hij ziet ons als een beroepsgroep, geen vakbond. Maar wij moeten wel meepraten over ophanging, plaats van onderzoek in hogescholen. Samenwerking op thema's nationaal, maar niet vrijblijvend, wel structureren van onderzoek en opleiden van promovendi.

ALV

  • Graag aangeven als er netwerken van lectoren zijn die we kunnen betrekken bij de vereniging.
  • Amsterdam heeft secretariële ondersteuning aangeboden. Accepteren voor beperkte periode (1-2 jaar). [Het aanbod blijkt nadien iets schraler te zijn, zodat we alsnog op zoek gaan naar ondersteuning.]
  • Lidmaatschap 75 euro akkoord. We proberen dit nog aftrekbaar te maken als vakbondscontributie volgens de cao. Over beroeps kosten staat niets in de cao.
  • Themagroep promovendi: Joop spreekt volgende week met de minister over professional doctors. Themagroep: Joop Splinter (NHL/HvA) vz, Jacqueline van Swet (Fontys), Bram Veenhuizen (HAN), Otto Adang (Politieacademie), Robert Coelen (Stenden)
  • Themagroep methodologie en borging kwaliteit: Daan Andriessen (HU) vz, Henk Kiela (Fontys), Yvonne Heerkens (HAN), Wim Krijnen (Hanze), Cees Sprenger (Politieacademie), Jean Pierre Wilken (HU).
  • Kascommissie : geen gegadigden

Afsluiting en borrel  

Realisatie: verenigingenweb