Lectorale rede Jack Doomernik

bevorderen van kwaliteit
Datum: 19 mei 2017

19 mei 2017 14:30–17:30

Op vrijdag 19 mei bent u van harte welkom bij de lectorale rede Empowerment van Jack Doomernik. Hierin gaat hij in op het belang van de energietransitie en de rol van technologie hierin. Jack Doomernik is als lector Smart Energy verbonden aan het Expertisecentrum Duurzame Innovatie van Avans Hogeschool.

We zitten midden in een energietransitie waarbij duurzaamheid niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. Om de omslag naar een duurzame samenleving te maken is het noodzakelijk om minder energie te gebruiken. De energie die we nodig hebben moeten we zoveel mogelijk uit duurzame bronnen opwekken en als het echt niet anders kan moeten we fossiele brandstoffen inzetten. Maar dan wel zo efficiënt mogelijk.

Smart Energy

Met het lectoraat Smart Energy richt Jack Doomernik zich op de vraag hoe hij energiebesparing en inpassing van duurzame energie kan verbeteren en vergroten met behulp van technologische ontwikkelingen. In zijn lectorale rede maakt hij ook zijn onderzoeksplannen bekend voor de komende jaren.

Programma

14.30 uur: Ontvangst
15.00 uur: Welkom door Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool
15.10 uur: Lectorale rede Empowerment
16.00 uur: Uitreiking van de lectorale keten
16.15 uur: Receptie
17.30 uur: Einde

 

Aanmelden kan via:http://www.avans.nl/over-avans/agenda/detail/onderzoek/lectorale-rede-jack-doomernik

Realisatie: verenigingenweb