Kees van Gageldonk promoveert op de geschiedenis van de lectoraten

belangenbehartiging
Datum: 14 februari 2017

Kees van Gageldonk promoveert 14 februari op de geschiedenis van de lectoraten - Vereniging van Lectoren

Oud SKO directeur Kees van Gageldonk heeft een proefschrift geschreven over de geschiedenis van de lectoraten in Nederland onder de titel "Op zoek naar Onderzoek". Zijn proefschrift begint met een beschouwing over het ontstaan van het hoger onderwijs in Nederland. Vervolgens behandelt het de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. Deze twee thematische hoofdstukken heeft hij nodig om vervolgens de geschiedenis van het ontstaan van de lectoraten te duiden. Zijn reconstructie loopt tot en met 2010. Kees heeft onder andere ontdekt welke twee mannen aan de wieg van de lectoraten hebben gestaan. Zonder hen waren de bijna 700 lectoraten er nu niet geweest.

Promotor is prof. dr. W. Otterspeer, hoogleraar geschiedenis van de universiteit. Co-promotor is dr. P.J. Slaman. In de commssie hebben zitting: dr. D. Andriessen (HU), dr. M. Beerkens (Universeit Leiden), prof.dr. C.A. van Bochhove (Universeit Leiden), prof. dr. M.J. Cohen (Universiteit Leiden), prof. dr. E.C. Klasen (Universeit Leiden) en dr. J. Steyaert, oud-lector van Fontys (Universiteit Antwerpen). 

Datum: 14 februari 2017

Tijd: 15:00 - 15:45 uur

Locatie: Academiegebouw, Rapenburg 73 Leiden

https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2017/02/op-zoek-naar-onderzoek

Realisatie: verenigingenweb