VvL heeft zitting in de Commissie Herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening

bevorderen van kwaliteit
Datum: 20 januari 2017 t/m 30 november -1

Op verzoek van de Vereniging Hogescholen is VvL lid Daan Andriessen toegetreden tot een commissie die een nieuwe gedragscode voor wetenschapsbeoefening in Nederland moet ontwerpen. De nieuwe code zou moeten gelden voor al het wetenschappelijk onderzoek binnen universiteiten, hogescholen en kennisinstituten. Als het lukt zo'n code te ontwikkelen dan gaat de nieuwe code de oude Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het HBO vervangen. De commissie moet in april rapporteren.

Er is al een vooronderzoek gedaan. Het rapport daarvan staat hier

Realisatie: verenigingenweb