Welmoed van de Velde nieuw lid bestuur VvL

bevorderen van kwaliteit
Datum: 30 november 2016 t/m 01 juni 2017

Jurist en lector Welmoed van der Velde van NHL Hogeschool is toegetreden tot het bestuur van de VvL. 

“Ik ben jurist en gepromoveerd op de positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht. Als raadadviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie heb ik maritieme wetten geschreven en over verdragen bij International Maritime Organization (IMO) onderhandeld. Nu ben ik rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Nederland en lector Maritime Law. Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is de interactie tussen (maritieme) techniek en recht. Technische innovaties vragen om nieuwe regels en omgekeerd vragen nieuwe regels om technische innovaties om daaraan te kunnen voldoen. Daarnaast verschillen de scheepvaartregels per land. Een mooiere puzzel kan ik me als jurist niet wensen.”

Realisatie: verenigingenweb