Open bijeenkomst Bestuurscommissie Onderzoek op 4 november

bevorderen van kwaliteit
Datum: 04 november 2016

Uitnodiging Open bijeenkomst Bestuurscommissie Onderzoek op 4 november: advies werkgroep kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en het lectoraat

Geachte Vereniging van Lectoren,

De bestuurscommissie onderzoek van de Vereniging Hogescholen nodigt u van harte uit aanwezig te zijn op een bijeenkomst op 4 november a.s. van 12.00 tot 14.00 in Vergadercentrum Domstad te Utrecht. Onderwerp van bespreking is het advies van de werkgroep Kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek en het lectoraat. Dit advies is opgesteld in het kader van verdere versterking van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek. Tijdens de bijeenkomst wordt het advies gepresenteerd en besproken. Voor een lunch zal worden gezorgd.

Graag hoor ik of u aanwezig kunt zijn en welke delegatie van de VvL we kunnen verwachten. Aanmelden graag bij Tanja Sontosoemarto sontosoemarto@vereniginghogescholen.nl

Er volgt nog nader bericht over de invulling van de bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

------------------------------------------------------------------

Thom de Graaf / Voorzitter Vereniging Hogescholen /

Postbus 123, 2501 CC Den Haag / +31 70 312 2169 /

Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal / twitter: @thdegraaf

Realisatie: verenigingenweb