Bijdrage aan conferentie over valorisatie

profilering
Datum: 11 mei 2016

Sinds de invoering van de lectoraten in 2001 is het onderzoek binnen hogescholen structureel verankerd. In het verlengde van deze onderzoektaak komt als vanzelf het vraagstuk naar “Valorisatie door hogescholen” aan de orde. Valorisatie, ofwel het “tot maatschappelijke waarde brengen van kennis”, moet een eigen invulling krijgen voor de hogescholen. Daar over gaat dit congres van ScienceWorks. Namens de Vereniging van Lectoren schuift voorzitter Eric van de Luytgaarden aan in het paneldebat. Ook verzorgt de Vereniging een workshop over 3e geldstroom onderzoek.

Datum: 11 mei 2016

Plaats: Domstad Utrecht

Meer informatie: https://scienceworks.nl/valorisatie-binnen-hogescholen-2016/

Realisatie: verenigingenweb