3, 9 of 19 kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek

bevorderen van kwaliteit
Datum: 10 januari 2016 t/m 01 januari 2017

In 2016 is de Vereniging van Lectoren is door de Vereniging Hogescholen gevraagd om mee te denken over kwaliteit van praktijkgericht onderzoek in de Werkgroep Pijlman. Doel van de werkgroep was het opleveren van een product dat het ontwikkelingsproces van praktijkgericht onderzoek ondersteunt en het gesprek hierover verder brengt. Daarbij stond voorop dat hogescholen hun eigen keuzes kunnen maken.

Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn:

 • Hoe maak je verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk?
 • Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor goed onderzoek in hogescholen (waaronder de arbeidspositie van de lector)?
 • Hoe bevorder je een onderzoekscultuur?
 • Is een vernieuwing en betere implementatie van de gedragscode nodig?
 • Wat zijn inhoudelijke kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek?
 • Wat zijn goede prestatie-indicatoren?

De werkgroep stond onder voorzitterschap van Henk Pijlman, voorzitter van de CvB van de Hanzehogeschool.

Het Advies Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat van 20 januari 2017 bevat een paar belangrijke handreikingen:

 1. Handreiking interpretatie Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) die een anatal onduidelijkheden over het BKO 2016 wegneemt en aangeeft hoe met name standaard 3 die gaat over kwaliteit van individuele onderzoeken moet worden gelezen.
 2. Handreiking inhoudelijke kwaliteitscriteria voor onderzoek die aan onderzoeker de keuze geeft om 3, 9 of 19 kwaliteitscriteria voor onderzoek te hanteren.
 3. Handreiking voor het gebruik van kwaliteitscriteria met een anatal suggesties hoe kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek toe te passen.
 4. Handreiking kwaliteitscriteria voor de randvoorwaarden van praktijkgericht onderzoek

Aan de werkgroep hebben de volgende leden van de Vereniging van Lectoren deelgenomen:

 • Daan Andriessen (HU)
 • Bob Koster (Fontys)
 • Christoph Maria Ravesloot (Inholland en HR)
 • Marleen Goumans (HR)
 • Marieke Schuurmans (HU)
 • Gaby Jacobs (Fontys)
 • Marca Wolfensberger (Hanze)

Daarnaast waren de volgende bestuurders en beleidsmakers betrokken:

 • Albert Cornelissen (Windesheim)
 • Desiree Majoor (HKU)
 • Huid de Jong (HvA)
 • Diederick Zijderveld (Avans)
 • Kitty Kwakman (Zuyd)
 • Marcel de Haas (HHS)

De secretaris was Kim van Gennip van de Vereniging Hogescholen.

Realisatie: verenigingenweb