Oprichtingsvergadering in bijzijn van Jet Bussemaker

profilering
Datum: 03 december 2014

Onder het motto ‘Onderneem, Onderwijs, Onderzoek’ vond woensdag 3 december 2014 de feestelijke oprichting plaats van de nieuwe beroepsvereniging van lectoren. Robert-Jan de Boer, lector bij de Hogeschool van Amsterdam, nam het initiatief tot deze vereniging, ‘als zichtbaar aanspreekpunt en ter belangenbehartiging van lectoren’.

Minister van OCW, Jet Bussemaker, vond de oprichting een ‘compliment aan lectoren’. Zij merkte verder op, dat de timing perfect samenviel met de publicatie van de Wetenschapsvisie 2025 én het advies van de Onderwijsraad waar het belang van innovatieve professionals, samenwerking met het bedrijfsleven, en de ontwikkeling van het vermogen tot onderzoek ‘vanzelfsprekend’ zou moeten zijn.

De voorzitter overhandigde minister Bussemaker een speciaal voor haar vervaardigde cartoon ter officiele oprichting van de vereniging.

Realisatie: verenigingenweb