Onderzoek Rathenau instituut onder alle lectoren

profilering
Datum: 20 maart 2015 t/m 25 mei 2016

Het Rathenau Instituut onderzoekt ontwikkelingen in wetenschap en technologie, duidt de gevolgen voor maatschappij en beleid en stimuleert dialoog en debat om besluitvorming over wetenschap en technologie te ondersteunen. Het instituut heeft al vele sectoren van het Nederlandse kennissysteem onderzocht maar de lectoren zijn nog een witte vlek. De VvL heeft geholpen een enquete op te zetten die gehouden is onder alle lectoren in het hbo. De resultaten van het onderzoek zijn op 25 mei 2016 beschikbaar gekomen en hier te downloaden.

Uit het persbericht hier over:Het onderzoek dat lectoren en hun kenniskringen doen legt de verbinding van kennis naar toepassingen in de praktijk bij het bedrijfsleven en de non-profit sector. Het hbo neemt daarmee een eigen plaats in binnen het kennislandschap van Nederland, naast universiteiten, UMC’s en publieke kennisorganisaties. Kenmerkend voor deze onderzoekers aan hogescholen is hun praktijkgerichte aanpak. Ze vormen zo een schakel tussen verschillende spelers: bedrijven, overheden, universiteiten en andere kennispartners. Dat werkveld vormt een inspiratiebron voor het onderzoek van de lectoren. En vervolgens versterkt het de kennisinnovatie in hun netwerken en de onderwijsverbetering in eigen huis. Het bezoeken van congressen en symposia waar het werkveld bij elkaar komt wordt als relevanter ervaren dan een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

 

Realisatie: verenigingenweb