Bijdrage VvL aan Jaarcongres NRPO SIA

bevorderen van kwaliteit
Datum: 10 december 2015

Op 10 december 2015 vond in de Fokker terminal in Den Haag het jaarlijkse congres plaats van het Nationala Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. De Vereniging van Lectoren en SIA zelf hielden gezamenlijk een workshop over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek. In groepen werd gebrainstormed over manieren om tijdens en na een praktijkgericht onderzoek de doorwerking naar praktijk en onderwijs te vergroten. Het verslag is hier te vinden.

Realisatie: verenigingenweb