Methodiekontwikkeling extended peer review van praktijkgericht onderzoek

bevorderen van kwaliteit
Datum: 17 februari 2015 t/m 01 juni 2016

De VvL heeft samen met het Nationaal Regiorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA gewerkt aan het ontwikkelen van een methode voor intervisie voor praktijkgericht onderzoek. NRPO-SIA wil een stimulans geven aan een cultuur waarin praktijkgerichte onderzoekers hun onderzoek via intervisie met elkaar bespreken om zo tot lerende netwerken en een hogere kwaliteit van onderzoek te komen. 

NRPO-SIA heeft daarom een project gedaan om een methodiek voor intervisie te ontwikkelen. De methodiek is ontwikkeld worden, op basis van literatuur en bestaande ervaringen en getest en verder ontwikkeld in pilotbijeenkomsten. Er is voortgebouwd op de dubbele reviewmethodiek die ontwikkeld is door het Forum voor praktijkgericht onderzoek. 

De volledige methode is hier beschikbaar. 

De VvL heeft de volgende lectoren naar het project afgevaardigd:

 1. Christoph Maria Ravesloot, lectoraat Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid, Rotterdam University of Applied Science
 2. Sjoerd de Vries, Lector Social media, NHL Hogeschool.
 3. Martine Noordegraaf, Lector Jeugd en gezin, Christelijke Hogeschool Ede
 4. Christianne de Poot, lector Forensisch Onderzoek, HvA
 5. Niek van den Berg, lector 'boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers', Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool
 6. Dinand Ekkel, lector  groene en vitale stad, CAH Vilentum
 7. Evelyn Finnema, lector Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, NHL Hogeschool.
 8. Daan Andriessen, Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek, Hogeschool Utrecht

Daarnaast deden nog aan het project mee:

 1. Miriam Losse, projectmanager onderzoek in onderwijs, Saxion
 2. Hans Koolmees, Vereniging Hogescholen en Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek
 3. Wim Hafkamp, Erasmus Universiteit Rotterdam, beoordelingscommissie RAAK
 4. Willemijn van Gastel, programmamanager Regieorgaan SIA.
 5. Ligaya Butalid, programmamanager Regieorgaan SIA.
 6. Femke Merkx, zelfstandig adviseur kenniscocreatie, projectleider.

Meer informatie: daan.andriessen@hu.nl

Realisatie: verenigingenweb