In gesprek met Frans Leijnse

bevorderen van kwaliteit
Datum: 06 februari 2015

Vooraf aan de Algemene Ledenvergadering van 6 februari gingen de aanwezige lectoren in gesprek met Prof. dr. Leijnse. Hij is thans hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt aan de Open Universiteit in Heerlen. Tussen 1998 en 2004 was hij voorzitter van de HBO-Raad. Hij is de geestelijk vader van de lectoren. De heer Leijnse geeft een heldere uiteenzetting over zijn visie op praktijkgericht onderzoek. Hij ijvert voor een duidelijke profilering met focus en massa. Zie universiteiten in jaren 60, toen onderwijs daar leidend was. Sindsdien is er een inhaal slag gerealiseerd. Hij beveelt ons aan om structuur aan te brengen; en gebruik promovendi. Maximaal 25% van tijd van lectoren in onderwijs taken, inclusief begeleiding afstudeerders. Hij haalt ook de situatie in de VS aan. In de VS zijn undergraduate colleges gescheiden van masters. Betekent dat niet dat we masters los moeten laten van de bachelor opleidingen? Bij universiteiten productieve botsing tussen managers en hoogleraren. Hij ziet ons als een beroepsgroep, geen vakbond. Maar wij moeten wel meepraten over ophanging, plaats van onderzoek in hogescholen. Samenwerking op thema's nationaal, maar niet vrijblijvend, wel structureren van onderzoek en opleiden van promovendi. 

Realisatie: verenigingenweb