Uitnodiging werkconferentie

Uitnodiging

Werkconferentie Impactvol Afstuderen in het hbo
Vrijdag 4 oktober 2019 van 13.00 – 17.00 uur
Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

In het NRO project Impactvol Afstuderen onderzoeken we wat de huidige vormen van afstuderen zijn in het hbo en welke knelpunten de diverse belanghebbenden ervaren. We willen met een co-design aanpak scenario’s ontwerpen voor afstudeertrajecten die impact hebben voor zowel onderwijs, bedrijfsleven, als onderzoek.

In deze eerste conferentie willen we samen met u aandachtspunten verzamelen voor impactvol afstuderen. Wat zijn belangrijke ingrediënten voor impactvolle scenario’s? Wat gaat de resultaten bruikbaar en zinvol maken? Met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden?

Waarom dit onderzoeksproject?
In het hoger economisch beroepsonderwijs doen jaarlijks meer dan 30.000 studenten een afstudeerproject ter afsluiting van hun opleiding. Meestal in opdracht van een bedrijf of instelling. Het afstuderen is een belangrijk moment in de vorming van professionals en tegelijkertijd een kans voor onderwijs, onderzoek en praktijk om gezamenlijk complexe praktijkproblemen aan te pakken. Echter, bij veel opleidingen in het economische domein is een sterke focus op het doen van een onderzoek tijdens het afstuderen, meestal uitmondend in een onderzoeks- of adviesrapport. Betrokken partijen vinden die vorm vaak niet optimaal. Bedrijven en instellingen wensen regelmatig andere producten en resultaten dan een adviesrapportage. Opleidingen vragen zich steeds vaker af of een afstudeeronderzoek wel een goede toetsing is van de eindkwalificaties van een beroepsopleiding. Studenten ervaren het afstuderen regelmatig als een laatste hobbel die ze moeten nemen om het diploma te halen, ze zien de relatie niet altijd met de dagelijkse praktijk waarvoor ze zijn opgeleid en lopen in deze fase vaak studievertraging op.

Wat gaan we doen?
We gaan werken met een uitnodigende, productieve en verrassende methode waarbij de participatie van alle deelnemers essentieel is. U ben nú al uitgenodigd om over onderwerpen na te denken waarvan u vindt dat deze op de agenda moeten komen.
Afstudeertrajecten in het hart van de kennisdriehoek: www.impactvolafstuderen.nl
Programma
Tijd
Activiteiten
12.30 – 13.00 uur
Inloop met koffie en thee (geen lunch)
13.00 – 13.30 uur
Welkom, uitleg spelregels en gezamenlijk agenda maken
13.30 – 15.00 uur
Co-design in subgroepen ronde 1 (incl. pauze)
15.00 – 16.15 uur
Co-design in subgroepen ronde 2 (incl. pauze)
16.15 – 16.45 uur
Plenaire terugkoppeling en delen van conclusies
16.45 – 17.00 uur
Terugblik op de bijeenkomst en afsluiting
17.00 uur
Borrel

Wie komen er?
Voor deze bijeenkomst verwachten we ca. 150 deelnemers. We nodigen een diverse vertegenwoordiging uit van iedereen die belang heeft bij impactvol afstuderen: uit het onderwijs (studenten, opleiders, leidinggevenden), uit de beroepspraktijk (praktijkpartners, afnemers van opleidingen), van onderzoeksinstellingen (lectoraten en andere samenwerkende kennisinstellingen), en overkoepelende netwerken en instanties zoals het SAC en NVAO.

Meer informatie
Meer informatie over het project Impactvol Afstuderen vindt u op www.impactvolafstuderen.nl. Als u vragen heeft over het project, of over deze bijeenkomst, neem u dan contact op via info@impactvolafstuderen.nl, of met een van de leden van het kernteam.

Aanmelden en voorwaarden
We streven naar een zo rijk mogelijke diversiteit aan deelnemers. Er is daarom per belanghebbendengroep een maximum aantal plaatsen beschikbaar en vol is vol. U kunt zich aanmelden via deze link. Als u inschrijft gaat u akkoord met de voorwaarden voor verslaglegging. Van de werkconferentie maken we een openbaar verslag om de uitkomsten te kunnen delen. In het verslag komen impressies van de werkwijze, overzichten met anoniem gemaakte resultaten en een deelnemerslijst met alleen uw naam, rol en organisatie. Als u niet herkenbaar op een foto wilt dan kunt u dit aangeven tijdens de werkconferentie.
We kijken uit naar uw komst.

Namens het onderzoeksteam en de begeleidingsgroep,
Dr. Lisette Munneke, Hogeschool Utrecht
Dr. Els van der Pool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Dr. Tonnie van der Zouwen, Avans Hogeschool

Realisatie: verenigingenweb