Onderzoek naar research integrity in hbo van start

bevorderen van kwaliteit
Datum: 30 november -1

De Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft samen met Fontys en Hogeschool Utrecht subsidie verworven van NWO voor een onderzoek naar onderzoeksintegriteit in het hbo. Het doel is inzicht te krijgen in de huidige praktijken en het huidige beleid in het hbo gericht op het bevorderen van verantwoord onderzoek. Het moet bijdragen aan de ethiek van ons onderzoek en het formuleren van aanbevelingen hier over. Het onderzoek bestaat uit het bestuderen van beleidsdocumenten, een online vragenlijst onder onderzoekers in het hbo en een aantal focusgroepen om dilemma’s op het gebied van onderzoekethiek in kaart te brengen. Aandachtpunten zijn mogelijke conflicterende belangen en het zorgvuldig omgaan met onderzoeksdata. Het onderzoek is net opgestart en duurt 2 jaar. Het sluit af met een groot congres over dit onderwerp.

Realisatie: verenigingenweb